Over Ons

Onze Kwaliteit

Kwaliteit staat hoog in ons vaandel en is zelfs onderdeel van onze Kernwaarden. Deze kwaliteit komt mede tot uitdrukking in de constante kwaliteitswaardering door onze klanten. Wij meten namelijk elk kwartaal de klanttevredenheid (via een aanbevelingsscore) en behalen hier al jarenlang op rij hoger dan een 8,0. Wij meten de tevredenheid op alle onderdelen van onze dienstverlening en delen graag met u de cijfers van: 

Waardering (MZ) 3e kw 2018 4e kw 2018 1e kw 2019 2e kw 2019
Algemeen oordeel training(en): 8,2 8,2 8,2 8,1
Beoordeling trainer(s): 8,6 8,6 8,3 8,5
Oordeel trainingsinhoud: 8,1 8,2 8,1 8,1
Beveelt ons aan: 8,1 8,1 8,1 8,1

 

Onze Visie

Voor Odyssee Medezeggenschap is een goed werkende OR een gedeelde verantwoordelijkheid van medewerkers, ondernemingsraad en management. Vanuit onze visie betrekken wij alle stakeholders. Wij verbinden mensen onderling en verbinden mensen met een organisatie. Dit doen wij met praktisch toepasbare oplossingen waarbij wij ons met onze trainingen, advies- en coachingstrajecten richten op langdurige en blijvende gedragsveranderingen.

Onze Eigenschappen

De eigenschappen die bij onze organisatie passen zijn: 
• Eigenzinnig 
• Onafhankelijk 
• Verbindend

Onze Kernwaarden

Kernwaarden, ook wel basiswaarden genoemd, zijn onze belangrijkste kwaliteiten. Zij zeggen iets over onze identiteit en (bedrijfs)cultuur. Het zijn waarden die wij als organisatie belangrijk vinden, waar wij in geloven en wat ons verbindt. Onze kernwaarden vormen ons DNA en geven richting aan ons doen en laten. De belangrijkste kernwaarden van Odyssee zijn:

  • Betrokken
  • Ontwikkeling
  • Flexibel 
  • Gedegen, 'klassieke' kwaliteit

Onze dienstverlening aan u

Uw vraag staat bij ons centraal en met onze verschillende vormen van dienstverlening kunnen wij u als OR ondersteunen door middel van: 

OR-trainingen
In onze OR-trainingen krijgt u diepgaand, deskundig OR-kennis gecombineerd met jarenlange opgedane praktijkervaring van onze OR-trainers die allen Cedeo, NRTO, CRBKO en SCOOR/RMZO-geregistreerde medezeggenschap opleiders zijn. Wilt u hier meer over weten? Klik hier.

OR-advies
U ontvangt bij elk OR-traject deskundig advies op maat omdat wij u actief helpen op inhoud én aanpak. OR-advies houdt in dat wij met u ‘over uw schouder heen meekijken’ om uw gestelde doelen te realiseren. Wilt u weten waarover wij u als OR-advies kunnen geven? Klik dan hier.

OR-coaching
Met OR-coaching helpt één van onze RMZO-geregistreerde medezeggenschap coaches u om de samenwerking van uw OR- team te optimaliseren. Hierdoor gaat uw (overleg)proces efficiënter en succesvoller verlopen. Wilt u weten hoe wij u met OR-coaching kunnen ondersteunen? Klik dan hier.

OR-Training op Maat 
Met een OR-Training op Maat gaat u met uw OR concreet aan de slag met de voor u actuele onderwerpen. Van onze OR-trainer ontvangt u na uitvoerig overleg een trainingsprogramma dat specifieke op uw situatie is ontwikkeld. Wilt u hier meer over weten, mail ons dan met uw vraag via info@odyssee-groep.nl.

Odyssee Medezeggenschap sponsort LOMOZ

LOMOZ is "een inspirerend en samenbindend platform en netwerk voor, van en door OR-en en overige partners in de zorg". LOMOZ wil dat bereiken door bevorderen van professionele medezeggenschap bij aangesloten OR-en door verstrekken, delen van informatie en kennis. Daarnaast verbetering van de kwaliteit van zorg, door betrokkenheid van de medewerkers in de besluitvorming. En verder, gezamenlijk met cliëntenraden, werkgevers en vakbonden de kwaliteit van zorg versterken. Odyssee Medezeggenschap steunt deze uitgangspunten en is daarom flink wat jaren sponsor van LOMOZ.

Odyssee Medezeggenschap: Eigenzinnig, Onafhankelijk, Verbindend