Medezeggenschap Specialistisch advies bij Wnra

Informatie
  • Advies
  • Op maat
Informatie aanvragen

(Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) 

Als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) krijgt een groot deel van de ambtenaren een civiele arbeidsovereenkomst. In plaats van het bestuursrecht geldt dan het reguliere arbeidsrecht. De meeste ambtenaren houden op grond van de nieuwe Ambtenarenwet uit 2017 wel de status van ambtenaar. De Wnra treedt per 1 januari 2020 in werking.

Bestaande wet- en regelgeving zijn in lijn gebracht met de Wnra. Deze aanpassing van ongeveer 90 wetten, inclusief de Aanpassingswet Wnra, is een belangrijke stap in het transitieproces. Verder is in het begin van 2019 een akkoord bereikt over de Cao voor de Provinciale sector en zijn de Cao Gemeenten en de Cao Rijk getekend.

Om alles niet nog ingewikkelder te maken dan het al is, kiezen Cao partijen en de meeste overheidsorganisaties vooralsnog voor een ‘technische omzetting’ van arbeidsvoorwaarden: alle bestaande arbeidsvoorwaardenregelingen worden één-op-één overgezet naar Cao of arbeidsvoorwaardenhandboek.

Maar dat blijft niet zo. Een Cao heeft een houdbaarheidsdatum en moet na afloop van de looptijd opnieuw worden onderhandeld. Er zijn voorbeelden van overheidsorganisaties die bij de transitie arbeidsvoorwaardenregelingen aanscherpen of laten vervallen. Nooit (goed) vastgelegde verworvenheden zoals flexibele arbeidstijden, thuiswerken, ontzet en carnaval definitief geen plekje meer krijgen in het arbeidsvoorwaardenreglement.

Een ander effect van de invoering van de Wnra is dat de positie van het Gemeentelijk Overleg (GO) minder belangrijk wordt door arbeidsvoorwaardenregelingen bij de OR neer te leggen. In de cao-gemeenten wordt door het optuigen van een LO (Lokaal Overleg) de positie van de OR juist weer ondermijnd.

Al met al is het dus raadzaam om als OR voorbereid te zijn op de komst van de Wnra. Moeten er nieuwe arbeidscontracten komen? Worden alle arbeidsvoorwaarden wel in de huidige vorm overgenomen? Op welke toekomstige veranderingen in arbeidsvoorwaarden wordt nu al voorgesorteerd? Wat wordt de rolverdeling tussen het GO/LO en de OR?

Vragen waar onze gespecialiseerde adviseurs van Odyssee Medezeggenschap kunnen helpen! Heeft u vragen of wilt u hulp bij deze transitie, klik dan op onderstaande knop voor vrijblijvend meer informatie!