Medezeggenschap Sociaal Plan beoordelen als OR

Informatie
  • Advies
  • Op maat
Informatie aanvragen

In tijden waar collectieve ontslagen op komst lijken, denk aan het gevolg van een reorganisatie, fusie of verkoop van een bedrijf, wordt er vaak gesproken over de inzet van een Sociaal Plan .

Indien er binnen een organisatie een ondernemingsraad is dan moet deze in de regel advies gevraagd worden over het Sociaal Plan. Als de OR een positief advies geeft over het Sociaal Plan, dan zal dit de draagkracht van het plan ten goede komen.

Als ondernemingsraad wilt u wel dat dit plan dan goed doordacht is en voorziet in alle veelvoorkomende thema’s. Mag het Sociaal Plan bijvoorbeeld afwijken van de neutrale kantonrechtersformule? Wat is een hardheidsclausule? En moet een Sociaal Plan altijd iets regelen op het gebied van outplacement? Is het geheel onderdeel van een goed mobiliteitsbeleid?

De Odyssee-adviseur kijkt met u mee naar het Sociaal Plan en adviseert u deskundig daar waar nodig is. Zowel voor uw vertrekkende collega’s als voor uw blijvende collega’s. Uitgangspunt is de positie van alle medewerkers want de ‘vertrekkers’ willen meestal van werk naar werk en de ‘blijvers’ willen kunnen voldoen aan de eisen van de nieuwe functies in de nieuwe organisatie.

Bent u benieuwd wat wij als Odyssee Medezeggenschap voor u kunnen doen? Stel vrijblijvend uw vraag via onderstaande button-knop.

Bekijk ook wat Odyssee Medezeggenschap voor u kan beteken bij:

OR Invloed bij reorganisatie en OR inspraak bij fusie