Medezeggenschap OR-Training ‘Thema Expert’

Informatie
 • Training
 • Expert
 • 2195,- per OR
Informatie aanvragen

Deze OR-training 'Thema Expert’ wordt begeleid door een inhoudsdeskundige die naast een Cedeo, NRTO, CRBKO, en SCOOR/RMZO-geregistreerde of gecertificeerde medezeggenschap opleider is ook zijn of haar jarenlange ervaring toepast. Naast het thema staat de actualiteit in uw eigen organisatie centraal. U krijgt een korte inleiding op de theorie waarna u plenaire en in subgroepen het thema verder bespreekt aanhakend op de actualiteit in uw organisatie. Hierdoor vormt de training zich naar uw specifieke situatie.  

Uit onze ervaring komen de onderstaande onderwerpen in deze specialistische verdiepingstraining vaak aan bod:

 • Daadkrachtig OR-overleg met bestuurder;
 • Als OR de achterban betrekken in oordeelsvorming;
 • Als OR initiatieven nemen en deze realiseren;
 • Resultaatgericht onderhandelen;
 • ARBO-wetgeving en ARBO-beleid;
 • Input leveren in totstandkoming van strategisch beleid;
 • Invloed krijgen op arbeidsomstandigheden;
 • Duurzame Inzetbaarheid en vitaliteit vormgeven in uw organisatie;
 • Het als OR lezen van begroting en maandrapportages;
 • Doelgerichte bijdrage leveren aan personeelsbeleid en goed werkgeverschap;
 • Effectief vergaderen als OR;
 • Lastige gesprekken voeren;
 • Hoe omgaan met veranderingen in de organisatie met structuur, taak en bevoegdheden;
 • In gesprek gaan met de Raad van Commissarissen;
 • Verder bepaalt u als OR, in overleg met onze OR-trainer, welke specifieke onderwerpen nog meer nuttig zijn voor u én hoeveel tijd u aan bovenstaande onderwerpen wilt besteden.

De OR-training ‘Thema Expert’ is voor gevorderde en ervaren OR-leden die een training willen over één speciaal thema. Alle leden hebben al een ruime ervaring met medezeggenschap in een OR en weten bijvoorbeeld welke mogelijkheden de WOR biedt om gestelde doelen te realiseren. Zij hebben ‘overleg- ervaring’, kennis en inzicht op doelen stellen en wat dat betekent in de uitvoering van het organisatiebeleid.*

* indien u deze benodigde (basis)kennis nog niet heeft en u wilt toch de OR-training ‘Thema Expert’ volgen, dan kan Odyssee Medezeggenschap ook een Training op Maat voor u samenstellen zodat u de basiskennis bijgespijkerd krijgt voordat u (aansluitend) aan de OR-training Thema Expert’ begint.

De trainingslocatie kunt u zelf bepalen. Dit kan dus ook uw werklocatie zijn. Odyssee Medezeggenschap kan u natuurlijk ook adviseren en assisteren bij de keuze van een andere geschikte trainingslocatie.

Vóór de OR-training neemt de OR-trainer contact met u op om samen met u het definitieve trainingsprogramma vast te stellen. U kunt dan aangeven welke onderwerpen u in de training wilt opnemen. Ook zal de OR-trainer met u de huidige stand van zaken in uw organisatie bespreken om hier zo’n goed mogelijk beeld van te krijgen. Uiteindelijk wordt hier het programma op afgestemd. Hierdoor vormt de training zich naar uw specifieke situatie.

De OR-training ‘Thema Expert’ duurt één dag die bestaat uit twee (aaneengesloten) dagdelen en bestaat uit één ochtend en één middag. Na deze OR-training neemt dat de OR-trainer (telefonisch) contact met u op. In dit gesprek krijgt u antwoord op concrete vragen die u in de praktijk ervaart bij het uitvoeren van het geleerde. Op deze manier wordt u ook tijdens het moment dat thema actueel is verder op weg geholpen de OR-trainer. Zo kunt u toetsen of u na de training op de goede weg bent.

Na afloop van OR-training ‘Thema Expert’ heeft u alle ins en outs geleerd over het betreffende thema en kunt met vertrouwen het gesprek aan gaan met bijvoorbeeld bestuurder of directie. Daarnaast bent u in staat om op inhoud een maximaal bijdrage te leveren in uw organisatie over dit gekozen thema en hierover een eigen mening te vormen. U hebt de benodigde vaardigheden dusdanig eigen gemaakt en geoefend dat u ze doelgericht kunt inzetten.

Voor de hele ondernemingsraad bedraagt de investering voor deze ééndaagse OR-training 'Thema Expert’, inclusief een (telefonische) follow up € 2.195,-. Dit is exclusief reiskosten van de trainer naar de trainingslocatie en de eventuele accommodatiekosten. Verder is dit ongeacht hoeveel deelnemers aan de training deelnemen met een minimum van 5 en maximum van 11 OR-leden.