Medezeggenschap OR-training ‘OR met een Visie’

Informatie
 • 2 dagen
 • Training
 • Gevorderd
Informatie aanvragen

In de OR-training ‘OR met een Visie’ staan een aantal leerdoelen centraal. Zo vormt u zich een eigen visie over hoe medezeggenschap vorm zou moeten krijgen in uw organisatie. Daarnaast vormt u ook uw visie op organisatie-aspecten als; aansturing, ontwikkeling en hoe de organisatie het beste vorm kan krijgen.

In deze OR-training wordt u als (ervaren) OR geleerd om zelf, vanuit uw visie op deze onderdelen, eigen geformuleerde doelen te stellen en deze planmatig te realiseren. Daarnaast wordt u ook geleerd welke vaardigheden u hier het beste voor kunt inzetten.

Naast een korte theoretische toelichting over visievorming en doelen stellen, staat in de training de actualiteit in uw eigen organisatie centraal. Er is vol op ruimte voor uw specifieke onderwerpen en vragen, waardoor theorie en praktijk zeer goed op elkaar aansluiten. Deze OR-training heeft een dynamische opzet door de afwisseling van plenaire lessen en het regelmatig werken in subgroepen.

De OR-training ‘OR met een Visie’ wordt begeleid door een Cedeo, NRTO, CRBKO, en SCOOR/RMZO-geregistreerde of gecertificeerde medezeggenschap opleider, die ook zijn of haar jarenlange ervaring in de training toepast. Hierbij kunnen de volgende onderwerpen in overleg aan bod komen:

 • Leren een OR-visie te vormen en werken vanuit deze visie;
 • Vroegtijdig betrokken zijn en worden bij de jaarplannen door middel van deze eigen visie;
 • Een OR-visie vormen op deelgebieden als Financiën en Personeelsbeleid (bijvoorbeeld op Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit);
 • Inzicht krijgen in ARBO-wetgeving en grip krijgen op de doorvertaling naar het arbeidsomstandigheden-beleid in uw organisatie;
 • Als OR doelgericht Advies- en Instemmingsrecht toepassen;
 • Hoe u als OR de uitvoering volgt van de jaarplannen van uw organisatie;
 • Hoe u als OR verder initiatieven neemt en deze realiseert;
 • Hoe u als OR uw (visie)plannen verder goed over kunt brengen, denk aan plannen presenteren en doelgericht onderhandelen (zoals het toepassen van verschillende gesprekstechnieken)

Optioneel:

 • Odyssee Praktijkcase 
  Odyssee adviseert u om in een aparte sessie van deze OR-verdiepingstraining uw bestuurder uit te nodigen. Onder begeleiding van de OR-trainer voert u in deze ‘Odyssee Praktijkcase’ het gesprek met hem of haar over actuele situaties en/of ontwikkelingen in uw organisatie. Zo ontstaat de eerste ‘praktijkcase’ om te oefenen met uw eigen OR-visie, een soort training-on-the-job. Zo kan de trainer u als OR-team in een natuurlijke manier optimaal trainen.

De OR-training ‘OR met een Visie’ is een verdiepingstraining waarbij de deelnemers minimaal één jaar ervaring hebben opgedaan in een OR. De deelnemers kennen als OR-lid op hoofdlijnen de WOR, hebben zicht op het beleid van hun organisatie, hebben (beperkte) overlegervaring en hebben enig zicht op hoe medezeggenschap kan worden vormgeven.

De trainingslocatie kunt u zelf bepalen. Dit kan dus ook de werklocatie zijn. Odyssee Medezeggenschap kan u ook adviseren en assisteren bij de keuze van een andere geschikte trainingslocatie.

Vóór de OR-training neemt de OR-trainer contact met u op om samen met u het definitieve trainingsprogramma vast te stellen. U kunt dan aangeven welke onderwerpen u in de training wilt opnemen. Ook zal de OR-trainer met u de huidige stand van zaken in uw organisatie bespreken om hier zo’n goed mogelijk beeld van te krijgen. Uiteindelijk wordt hier het programma op afgestemd. Hierdoor vormt de training zich naar uw specifieke situatie.

De OR-training ‘OR met een Visie’ duurt twee losse (of indien u wenst aansluitende) dagen en bestaat uit twee maal een ochtend en tweemaal een middag. Na deze OR-training neemt de OR-trainer (telefonisch) contact met u op. In dit gesprek krijgt u antwoord op concrete vragen die u in de praktijk ervaart bij het uitvoeren van het geleerde. Op deze manier kunt u uw visie direct al na de gevolgde trainingsdagen gaan vormen en met de opgedane kennis concreet aan de slag gaan!

Optioneel: Odyssee Praktijkcase 
Wanneer u kiest voor de ‘Odyssee Praktijkcase’ kunt u de twee trainingsdagen combineren met een avondprogramma. Hierbij wordt in de vooravond van de eerste dag bijvoorbeeld uw bestuurder uitgenodigd om deel te nemen aan de OR-training. U kunt dan kiezen om als OR te overnachten waarbij u de tweede dag weer op tijd kunt beginnen.

Na het volgen van deze OR-training ‘OR met een Visie’ heeft u als OR geleerd om zelf een visie te vormen over medezeggenschap en vanuit deze visie eigen doelen te formuleren. Hierdoor kunt u een grotere invloed creëren die bij uw ondernemingsraad past. U heeft geleerd zelf input te leveren op de totstandkoming van strategisch (organisatie)beleid waardoor medezeggenschap zélf vorm kunt gaan geven. Door de training kunt u zich ontwikkelen van reactieve naar actieve OR die zelf een visie heeft, doelstellingen formuleert en een agenda heeft opgesteld die u aan het eind van uw zittingsperiode wilt hebben behaald. U krijgt daarnaast de mogelijkheid aangereikt om hiervoor effectief het gesprek met uw bestuurder aan te gaan.

Voor de hele ondernemingsraad bedraagt de investering voor deze tweedaagse OR-training, inclusief tweemaal een telefonische follow up € 4.195,-. Dit is exclusief reiskosten van de trainer naar de trainingslocatie en de eventuele accommodatiekosten. Verder is dit ongeacht hoeveel deelnemers aan de training deelnemen met een minimum van 5 en maximum van 11 OR-leden.

Optioneel: Odyssee Praktijkcase 
Exclusief de accommodatie bedraagt de aanvullende investering voor de ‘Odyssee Praktijkcase’ € 495,-.