Medezeggenschap OR-training ‘OR en Praktijk’

Informatie
  • Training
  • Gevorderd
Informatie aanvragen

In de OR-training ‘OR en Praktijk’ wordt ingezoomd op verschillende concrete situaties waar u als OR in de praktijk mee te maken heeft of krijgt. U leert vaardigheden en technieken die u hiervoor, in uw communicatie, direct kunt inzetten. In allerlei soorten gesprekken, waardoor u als OR een gesprekspartner van formaat kunt worden. Van zowel uw bestuurder als van uw achterban. U kunt als OR hierdoor een beter resultaat neerzetten en tegelijkertijd effectiever met uw tijd omgaan. Deze OR-training leert u heel praktisch, door te oefenen vanuit uw eigen praktijksituatie, bijvoorbeeld:

  • Oefenen met verschillende gesprekstechnieken zoals doorvragen, argumenteren en -discussiëren;
  • Communiceren met de achterban en hen betrekken in oordeelsvorming;
  • Resultaatgericht onderhandelen;
  • Daadkrachtig OR-overleg voeren met uw bestuurder;
  • In gesprek gaan met uw Raad van Commissarissen;
  • Uw OR (visie)plannen goed presenteren;
  • Effectief vergaderen als OR;
  • ‘Lastige’ gesprekken voeren.

In overleg met uw OR-trainer bepaalt u altijd welke specifieke onderwerpen (nog meer) nuttig zijn voor u én hoeveel tijd u hieraan wilt besteden; in alle gevallen staat de actualiteit in uw eigen organisatie centraal. Zo vormt deze training zich naar uw specifieke situatie.

De OR-training ‘OR en Praktijk’ wordt altijd begeleid door een ervaren deskundige, die naast een Cedeo, NRTO, CRBKO, en SCOOR/RMZO-geregistreerde of gecertificeerde medezeggenschap opleider is, ook zijn of haar jarenlange ervaring toepast.

De OR-training ‘OR en Praktijk’ is voor ervaren OR-leden die een training willen om beter voorbereid te zijn bij (cruciale) gesprekken, die een beter (OR) resultaat willen behalen en tegelijkertijd efficiënter met hun tijd om kunnen gaan. Idealiter hebben alle leden die deelnemen ervaring met medezeggenschap in een OR en weten bijvoorbeeld welke mogelijkheden de WOR biedt om gestelde doelen te realiseren. Zij hebben ‘overleg- ervaring’, kennis en inzicht op doelen stellen en wat dit betekent in de uitvoering van het organisatiebeleid.*

* indien u deze benodigde (basis)kennis nog niet heeft en u wilt toch de OR-training ‘OR en Praktijk’ volgen, dan kan Odyssee Medezeggenschap ook een Training op Maat voor u samenstellen zodat u de basiskennis bijgespijkerd krijgt en (aansluitend) aan de OR-training ‘OR en Praktijk’ begint.

De trainingslocatie kunt u zelf bepalen. Dit kan dus ook uw werklocatie zijn. Odyssee Medezeggenschap kan u natuurlijk ook adviseren en assisteren bij de keuze van een andere geschikte trainingslocatie.

Vóór de OR-training neemt de OR-trainer contact met u op om samen met u het definitieve trainingsprogramma vast te stellen. U kunt dan aangeven welke specifieke onderwerpen u in de training wilt opnemen. Ook zal de OR-trainer met u de huidige stand van zaken in uw organisatie bespreken om hier zo’n goed mogelijk beeld van te krijgen. Uiteindelijk wordt hier het programma op afgestemd. Hierdoor vormt de training zich naar uw unieke situatie.

De OR-training ‘OR en Praktijk’ duurt één dag en bestaat uit twee (aaneengesloten) dagdelen: één ochtend en één middag. Na deze OR-training neemt de OR-trainer (telefonisch) contact met u op. In dit gesprek krijgt u antwoord op mogelijke vragen die u in de praktijk ervaart bij de uitvoering van het geleerde in de training. Op deze manier wordt u tijdens uw OR-werkzaamheden verder op weg geholpen, indien dit nodig is én kunt u direct toetsen of u het geleerde na de training goed in praktijk brengt.

Na afloop van de OR-training ‘OR en Praktijk’ heeft u vaardigheden geleerd die u kunt inzetten bij allerlei soorten gesprekken tussen u als de OR en de bestuurder en/of u en uw achterban. U heeft de achterliggende theorie bij de gesprekstechnieken geleerd gekregen en deze zo praktijkgericht mogelijk geoefend, zodat u deze direct kunt inzetten. Daarnaast heeft u tips en suggesties gekregen die u direct in de praktijk kunt toepassen om effectiever te werken en een beter OR-resultaat neer te zetten.

Voor de hele ondernemingsraad bedraagt de investering voor deze ééndaagse OR-training ‘Advies-aanvraag’, inclusief een (telefonische) follow up € 2.195,-. Dit is exclusief reiskosten van de trainer naar de trainingslocatie en de eventuele accommodatiekosten. Verder is dit ongeacht hoeveel deelnemers aan de training deelnemen met een minimum van 5 en maximum van 11 OR-leden.