Medezeggenschap OR-training ‘Gevorderde OR’

Informatie
 • 2 dagen
 • Training
 • Gevorderd
 • 4195,- per OR plus optioneel 495,-
Informatie aanvragen

In de OR-training ‘Gevorderde OR’ wordt u als ervaren OR geleerd om zelf planmatig, eigen geformuleerde doelen te stellen, hoe u deze kunt realiseren én welke vaardigheden u het beste hiervoor kunt inzetten. Hierdoor kunt u een eigen visie (gaan) vormen over hoe u uw medezeggenschap vorm wilt geven.

Naast een korte theoretische toelichting over visievorming en doelen stellen, staat in de training de actualiteit in uw eigen organisatie centraal. Er is vol op ruimte voor uw specifieke onderwerpen en vragen waardoor theorie en praktijk zeer goed op elkaar aansluiten. Deze OR-training heeft een dynamische opzet door de afwisseling van plenaire lessen en het regelmatig werken in subgroepen.

De OR-training ‘Gevorderde OR’ wordt begeleid door een Cedeo, NRTO, CRBKO, en SCOOR/RMZO-geregistreerde of gecertificeerde medezeggenschap opleider die ook zijn of haar jarenlange ervaring in de training toepast. Hierbij kunnen de volgende onderwerpen in overleg aan bod komen:

 • Werken als OR vanuit een visie;
 • Invloed OR vergroten;
 • Versterken van de samenwerking binnen het OR team;
 • Hoe u als OR uw plannen goed kunt presenteren;
 • Als OR meer grip krijgen op Arbo-, financiën- en personeelsbeleid in uw organisatie;
 • Hoe volgt u als OR de uitvoering van de jaarplannen van uw organisatie;
 • Advies- en instemmingsrecht als OR doelgericht toepassen;
 • Toepassen van gesprekstechnieken zoals doorvragen, argumenteren en discussiëren;
 • Doelgericht onderhandelen;
 • Verder bepaalt u als OR, in overleg met onze OR-trainer, welke (andere) specifieke onderwerpen nuttig zijn voor u én hoeveel tijd u aan bovenstaande onderwerpen wilt besteden.

Optioneel:

 • Odyssee Praktijkcase

Odyssee adviseert u om in een aparte sessie van deze OR-verdiepingstraining uw bestuurder uit te nodigen. Onder begeleiding van de OR-trainer voert u in deze ‘Odyssee Praktijkcase’ het gesprek met hem of haar over actuele situaties en ontwikkelingen in uw organisatie. Zo ontstaat er een ‘training on the job’ traject waardoor de trainer u als OR-team in een natuurlijke manier optimaal kan trainen.

De OR-training ‘Gevorderde OR’ is een verdiepingstraining waarbij de deelnemers minimaal één jaar ervaring hebben opgedaan in een OR. De deelnemers kennen als OR-lid op hoofdlijnen de WOR, hebben zicht op het beleid van hun organisatie, hebben (beperkte) overlegervaring en hebben enig zicht op hoe medezeggenschap kan worden vormgeven.

De trainingslocatie kunt u zelf bepalen. Dit kan dus ook de werklocatie zijn. Odyssee Medezeggenschap kan u ook adviseren en assisteren bij de keuze van een andere geschikte trainingslocatie.

Vóór de OR-training neemt de OR-trainer contact met u op om samen met u het definitieve trainingsprogramma vast te stellen. U kunt dan aangeven welke onderwerpen u in de training wilt opnemen. Ook zal de OR-trainer met u de huidige stand van zaken in uw organisatie bespreken om hier zo’n goed mogelijk beeld van te krijgen. Uiteindelijk wordt hier het programma op afgestemd. Hierdoor vormt de training zich naar uw specifieke situatie.

De OR-training ‘Gevorderde OR’ duurt twee losse (of indien u wenst aansluitende) dagen en bestaat uit twee maal een ochtend en tweemaal een middag. Na deze OR-training neemt de OR-trainer (telefonisch) contact met u op. In dit gesprek krijgt u antwoord op concrete vragen die u in de praktijk ervaart bij het uitvoeren van het geleerde. Op deze manier kunt u uw visie direct al na de gevolgde trainingsdagen gaan vormen en met de opgedane kennis concreet aan de slag gaan!

Optioneel: Odyssee Praktijkcase

Wanneer u kiest voor de ‘Odyssee Praktijkcase’ kunt u de twee trainingsdagen combineren met een avondprogramma. Hierbij wordt in de vooravond van de eerste dag bijvoorbeeld uw bestuurder uitgenodigd om deel te nemen aan de OR-training. U kunt dan kiezen om als OR te overnachten waarbij u de tweede dag weer op tijd kunt beginnen.

Na het volgen van deze OR-training ‘Gevorderde OR’ heeft u als OR geleerd om zelf een visie over medezeggenschap te vormen en eigen doelen te stellen en te formuleren. Hierdoor creëert u de inspraak die bij uw ondernemingsraad past. U heeft kennis en vaardigheden geleerd om de medezeggenschap zélf vorm te geven. Door de training kunt u zich ontwikkelen van reactieve naar actieve OR die zelf een visie heeft, doelstellingen formuleert en een agenda heeft opgesteld die u aan het eind van uw zittingsperiode wilt hebben behaald. U krijgt daarnaast de mogelijkheid aangereikt om hiervoor effectief het gesprek met uw bestuurder aan te gaan.

 
TIJDELIJKE ACTIE: 
Heeft u de afgelopen 3 jaar nog geen training bij ons gevold? Gefeliciteerd, dan geven wij u een Opleidingsvoucher twv € 100,00 als u nú een training bij ons boekt. Deze voucher kunt u bij ons in heel 2019 inzetten. Lees er hier meer over!

Voor de hele ondernemingsraad bedraagt de investering voor deze tweedaagse OR-training, inclusief tweemaal een telefonische follow up € 4.195,-. Dit is exclusief reiskosten van de trainer naar de trainingslocatie en de eventuele accommodatiekosten. Verder is dit ongeacht hoeveel deelnemers aan de training deelnemen met een minimum van 5 en maximum van 11 OR-leden.

Optioneel: Odyssee Praktijkcase

Exclusief de accommodatie bedraagt de aanvullende investering voor de ‘Odyssee Praktijkcase’ € 495,-.