Medezeggenschap OR-training 'Beginnende OR'

Informatie
  • 2 dagen
  • Training
  • Beginnend
Informatie aanvragen

Naast dat u alle basiskennis geleerd krijgt, staat in deze OR-training de actualiteit in uw eigen organisatie centraal. Er is vol op ruimte voor uw specifieke onderwerpen en vragen waardoor theorie en praktijk zeer goed op elkaar aansluiten.

De OR-training ‘Beginnende OR’ wordt begeleid door een Cedeo, NRTO, CRBKO, en SCOOR/RMZO-geregistreerde/gecertificeerde medezeggenschap opleider is, die ook zijn of haar jarenlange ervaring in de training toepast. In de OR-training ‘Beginnende OR’ komen de volgende onderwerpen, in overleg, uitgebreid aan bod:

  • Uitleg en toelichting van de hoofdlijnen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR);
  • Basisregels van het vergaderen in de OR;
  • Basisprincipes van het OR-overleg met de bestuurder;
  • Achterban betrekken bij uw OR werk;
  • Hoofdlijnen ARBO-wetgeving;
  • Inleiding op de verschillende beleidsgebieden binnen uw organisatie. Denk aan personeelsbeleid, financiën en organisatiebeleid;
  • Verder bepaalt u als OR, in overleg met onze OR-trainer, welke specifieke onderwerpen (nog meer) nuttig zijn voor u én hoeveel tijd u aan bovenstaande onderwerpen wilt besteden.

De OR-training ‘Beginnende OR’ is geschikt voor een OR die net gestart is en die nog geen specifieke basiskennis heeft. Voor een OR die nog niet op de hoogte is van belangrijke (actuele) onderwerpen en rechten van een ondernemingsraad. Bijvoorbeeld die beschreven staan in de Wet op de Ondernemingsraad (WOR).

De trainingslocatie kan zelf bepaald worden. Dit kan dus ook uw werklocatie zijn. Odyssee Medezeggenschap kan u ook adviseren en assisteren bij de keuze van een andere geschikte trainingslocatie.

Er is voor deze OR-training geen specifieke voorbereiding nodig. Vóór de OR-training neemt de trainer contact met u op om samen met u het definitieve programma vast te stellen. Als beginnende OR kunt u zelf aangeven aan welke onderwerpen u meer tijd wilt besteden die specifieke aanhaken aan de actuele situatie in uw organisatie. 

De OR-training ‘Beginnende OR’ bestaat totaal uit twee losse dagen. Op de eerste dag start u met het behandelen van álle nodige lesstof. Op deze dag wordt ook uw specifieke praktijksituatie al besproken. Na deze trainingsdag kunt u het geleerde dus al direct in de praktijk brengen.

Na ongeveer 2 maanden volgt de tweede trainingsdag. Op deze dag wordt dieper in gegaan op de theorie van de eerste dag én hoe u dit in de praktijk heeft toegepast. Besproken wordt waar u in de tussentijd tegen aan bent gelopen. Hierdoor vormt de training zich naar uw specifieke situatie.

Uniek aan deze OR-training is dat de trainer na élke trainingsdag (telefonisch) contact met u heeft. In dit gesprek krijgt u antwoord op concrete vragen die u in de praktijk ervaart bij het uitvoeren van de lesstof. Op deze manier kunt u uw rol en taken direct al na de gevolgde trainingsdagen oppakken en met de opgedane kennis effectief aan de slag gaan!

Na het volgen van de OR-training ‘Beginnende OR’ bent u in staat om daadkrachtig en goed voorbereid vorm te geven aan effectieve medezeggenschap in uw organisatie. U weet als OR op hoofdlijnen wat uw rechten en plichten zijn en kunt voorbereid het overleg voeren met uw bestuurder. 
Download hier vrijblijvend en gratis de bijbehorende folder.

Voor de hele ondernemingsraad bedraagt de investering voor deze tweedaagse OR-training, inclusief tweemaal een telefonische follow up € 3975,-. Dit is exclusief reiskosten van de trainer naar de trainingslocatie en de eventuele accommodatiekosten. Verder is dit ongeacht hoeveel deelnemers aan de training deelnemen met een minimum van 5 en maximum van 11 OR-leden.