Medezeggenschap OR invloed bij reorganisatie

Informatie
  • Advies
  • Op maat
Informatie aanvragen

Reorganiseren begint voor een OR vaak met een kritische blik op de adviesaanvraag. Belangrijk hier is de vraag: ‘wat wil de directie nu eigenlijk?’ Is het reorganisatievoorstel een verbetering ten opzichte van de huidige situatie?

Als Odyssee Medezeggenschap gaan wij eerst op zoek naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Vervolgens gaat de OR-adviseur samen met de OR werken aan een goed doordacht advies wat de OR kan uitbrengen.

Dit OR-advies heeft altijd als kern dat er met aandacht gekeken wordt naar de organisatie én de medewerkers. De OR-adviseur stelt samen met de OR afspraken op zodat zij als gelijkwaardige gesprekspartner van de directie wordt gezien en ervaren.

Hierdoor zorgt de OR dat zij positieve, zinvolle invloed heeft op de gevolgen van de reorganisatie voor de medewerkers. En dat zij daarnaast ook invloed heeft op de uitvoering van het voornemen van de reorganisatie.

Bent u benieuwd wat wij als Odyssee Medezeggenschap voor u kunnen doen? Stel vrijblijvend uw vraag via onderstaande knop:

Bekijk ook wat Odyssee voor u kan beteken bij:  Sociaal Plan beoordelen als OR