Medezeggenschap OR Advies op Maat

Informatie
  • Advies
  • Op maat
  • Op aanvraag
Informatie aanvragen

Een van de belangrijkste taken van de ondernemingsraad is om advies of instemming te geven over (nieuw bedrijfs)beleid. Met een OR Advies op Maat ondersteunt de Odyssee OR adviseur inspraak door ondernemingsraden in trajecten die hier betrekking op hebben. Hierbij staat het uiteindelijke resultaat oftewel de kwaliteit van het advies of de instemming, voor op.

De rol van de OR adviseur kan bijvoorbeeld bij een OR Advies op Maat heel verschillend zijn. Zo kan de OR adviseur “over de schouder meekijken” bij een OR advies. Dat wil zeggen dat hij/zij regulier advies geeft over de aanpak, de aanvraag of andere stukken.

De OR adviseur kan daarnaast bij OR-vergaderingen aanwezig zijn om het overleg 'bij te sturen' en de bouwstenen voor het advies te formuleren op basis van de input van de OR óf op cruciale momenten de (overleg) vergaderingen bijwonen en de OR ondersteunen bij gesprekken met de bestuurder.

Verder kan de OR adviseur ook bij OR Advies op Maat het proces organiseren, het (concept)advies schrijven en zelfs de onderhandelingen met de bestuurder voor zijn/haar rekening nemen.

Tenslotte kan bij OR Advies op Maat de OR adviseur een plan van aanpak maken voor de OR waarbij duidelijk wordt wat de OR allemaal zou kunnen doen voordat er een goed advies en/of instemming ligt.

Bij elke invulling bij een OR Advies op Maat telt dat het resultaat is dat een advies of instemming van een betere kwaliteit wordt, in een kortere tijd. Benieuwd wat wij als Odyssee Medezeggenschap voor u kunnen betekenen bij een OR Advies op Maatd? Stel dan vrijblijvend uw vraag via onderstaande knop.