Medezeggenschap OR-Advies bij toepassen WAB

Informatie
  • Advies
  • Op maat
Informatie aanvragen

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. De WAB wordt ook wel ‘het nieuwe arbeidsrecht’ genoemd, omdat deze wet de nieuwe standaard wordt voor de komende jaren. Grondige info over de WAB is voor alle OR-leden eigenlijk noodzakelijke omdat de WAB het nieuwe arbeidsrecht is.

Iedere ondernemingsraad heeft dan ook met de gevolgen van de invoering van de WAB te maken omdat het effect heeft op het aanstellingsbeleid van hun organisatie. Door de kennis die u opdoet van onze gespecialiseerde OR-adviseur kunt u zich als OR-lid actief een eigen mening vormen over de impact van de WAB voor uw organisatie.

De OR-adviseur maakt u wegwijs in de wijzingen in het arbeidsrecht die van kracht zijn per 1 januari en door de begeleiding weet u als OR-lid wat uw positie en rol als ondernemingsraad is bij invoeren en wijziging van het aanstellingsbeleid in uw organisatie. U kunt als OR-lid (pro)actief in overleg gaan over het aanstellingsbeleid in uw organisatie.