Medezeggenschap Odyssee Trajectbegeleider

Informatie
  • Coaching
  • Odyssee Trajectbegeleider
Informatie aanvragen

Als u de slagvaardigheid van uw OR of van uw OR-commissie wilt vergroten, is sturen op samenwerking als team en het ontwikkelen van de individuele OR-leden belangrijk. Hierin kan onze OR-coach, die een RMZO-geregistreerde medezeggenschap opleider is, u uitermate bij helpen.

De OR-coach geeft u inzichten in hoe samenwerken als team beter kan door te reflecteren en feedback te geven op individueel- en/of groepsgedrag. Hierbij worden aandachtspunten benoemd en ontwikkelingspunten inzichtelijk gemaakt. 

Hierna kunt u met de aangereikte handvatten aan de slag om te kijken in hoeverre het in de praktijk beter efficiënter, effectief gaat. In een aantal coaching-sessies wordt er besproken welke oplossing het beste is, wat als lastig werd ervaren en wat de uitwerking en het resultaat was.

Door middel van het (leren) luisteren naar de ander en het begrijpen van de ander wordt er aandacht besteed aan het inzicht krijgen van eigen individuele kwaliteiten en valkuilen. En ook van de ander, zodat hier in teamverband rekening kan worden gehouden óf juist gebruik van kan worden gemaakt.

Doordat het coachingstraject uit een aantal sessies kunt u als OR-lid of als OR-team de inzichten onder begeleiding van de OR-coach uzelf eigen maken. Hierdoor ontstaat er echte (duurzame) gedragsveranderingen waardoor iedereen in de OR of in de OR-commissie op gelijkwaardige en slagvaardige wijze kan deelnemen.

Bent u benieuwd wat wij als Odyssee Medezeggenschap voor u kunnen doen? Klik dan vrijblijvend op de onderstaande knop.