Medezeggenschap Odyssee OR Verkiezingscoach

Informatie
 • Coaching
 • Op maat
Informatie aanvragen

Elke ondernemingsraad organiseert eens in de twee, drie of vier jaar een OR-verkiezing. Voor een ondernemingsraad komt hier een hoop (administratief) werk bij kijken. Denk aan het OR reglement controleren op nieuwe wetgeving, actuele ontwikkelingen in de organisatie, kandidaten zoeken, verkiezingen aankondigen, werknemers activeren om te gaan stemmen en de stemmingsdag zelf. De Odyssee OR Verkiezingscoach kan u hierbij helpen. Denk aan:

 • OR ondersteuning 
 • Opstarten nog niet bestaande OR 
 • De OR verkiezingscampagne 
 • Succesvolle OR verkiezingen 
 • De nieuw gekozen OR

OR ondersteuning 
Odyssee Medezeggenschap biedt onder de naam OR Verkiezingscoach de ondernemingsraad ondersteuning aan op meerdere manieren en momenten om dit verkiezingsproces optimaal te laten verlopen. De OR Verkiezingscoach ondersteunt bestaande OR-en bij nieuwe verkiezingen en kan een organisatie ook helpen om een nog niet bestaande OR op te starten.

Voorbereiding nieuwe OR Verkiezing
Bij de verkiezing van een nieuwe OR helpt de OR Verkiezingscoach de bestaande OR bij het vinden van antwoorden op (praktische) vragen die voorkomen bij het houden van een OR Verkiezing. Denk aan: 

 • Wat zijn de wettelijke termijnen om vakbonden en medewerkers op de hoogte te brengen van de nieuwe, komende zittingsperiode en het indienen van de kandidatenlijsten?
 • Wat is er veranderd in de OR, de organisatie of in de wet- en regelgeving waardoor het OR-reglement moet worden aangepast?
 • Is er een OR verkiezings-draaiboek en zo ja is dit draaiboek up-to-date?
 • Hoe krijgen wij de juiste nieuwe mensen in de nieuwe OR?
 • Hoe kunnen wij de OR verkiezing het beste organiseren?

Opstarten nog niet bestaande OR 
Ook bij organisaties waar nog geen OR bestaat en waar deze er wel moet komen, helpt de OR Verkiezingscoach om mee te kijken wat er moet gebeuren om een goed werkende OR te krijgen. De OR Verkiezingscoach inventariseert en begeleidt bij de werkzaamheden die hier bij komen kijken. 

De OR verkiezingscampagne 
Niet alleen in de periode voor de OR verkiezing begeleidt de OR Verkiezingscoach OR-en, ook tijdens de verkiezingscampagne kan de OR Verkiezingscoach de bestaande OR ondersteunen. Afhankelijk van de specifieke vragen van een OR helpt de OR Verkiezingscoach bij verschillende zaken, als: 

 • Het uitwerken van ideeën en profielen om geschikte (nieuwe) OR leden te vinden. 
 • Begeleiden bij opstellen van brieven aan vakbonden en medewerkers die betrekking hebben op de OR verkiezingen.
 • De OR verkiezingscoach betrekt ook de bestuurder in het proces en begeleidt de OR in heldere communicatie naar de medewerkers.
 • Adviseert bij de praktische uitvoering van de verkiezingen.
 • Geeft advies over een goede overdracht van de bestaande OR naar de nieuw gekozen ondernemingsraad.

Succesvolle (digitale) OR verkiezingen 
De OR Verkiezingscoach kan u ondersteunen bij het organiseren van een (digitale) OR-verkiezing . Eén van de voordelen van een digitale OR verkiezing is dat deze zo veel mogelijk aangepast kan worden aan de wensen van de OR volgens strikte privacyregels. De OR Verkiezingscoach geeft verder advies over de mogelijkheden zijn om een hoge(re) opkomst te behalen bij een OR verkiezing. Mocht de voorkeur uitgaan naar handmatig ‘met potlood’ stemmen, dan kan dat natuurlijk ook!

OR Verkiezingscoach en nieuwe OR
Het is belangrijk om bij de start van elke nieuwe OR zittingsperiode bewust stil te staan bij de nieuwe OR samenstelling en om te kijken wat de eerdere OR achterlaat. Dit is het vertrekpunt van de nieuwe OR. De OR Verkiezingscoach  helpt de nieuwe OR in een apart traject bij vraagstukken als: 

 • Wat wordt de koers van de nieuwe OR 
 • Hoe stemmen we deze koers af met de bestuurder
 • Hoe verdelen we de taken binnen de nieuwe OR
 • Waaraan hebben de nieuwe en de meer ervaren OR leden behoefte als het gaat om scholing en training

Benieuwd naar wat de Odyssee OR Verkiezingscoach voor uw OR kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaande knop.