Medezeggenschap Odyssee OR Mediator

Informatie
  • Coaching
  • Op maat
  • Op aanvraag
Informatie aanvragen

OR-Mediation kan een oplossing zijn als er een conflict is ontstaan binnen de OR of tussen OR en bestuurder. Wanneer partijen er samen niet meer uit (kunnen) komen, kan een Odyssee OR-Mediator helpen om het conflict op te lossen. Onder begeleiding van de Odyssee OR-Mediator gaan partijen samen het gesprek aan en wordt er in een aantal sessies gewerkt naar een gezamenlijke en voor ieder bevredigende oplossing.

Het principe is dat de partijen zelf de inhoud van de oplossing bepalen. Dat is bij een juridische procedure anders. Dan bepaalt de rechter welke oplossing gekozen moet worden. Bij OR-Mediation wordt er naast dat er gekeken wordt naar een oplossing, ook gewerkt aan herstel van de relatie tussen betrokken partijen.

Mediation werkt alleen als de mediator door beide partijen worden erkend en als zij vrijwillig meedoen. Daarnaast moeten zij beide zich ‘committeren’ aan de bemiddeling om er tijd en energie in te steken om het zo tot een succes te maken. Verder is het belangrijk dat er sprake is van vertrouwelijkheid.

OR-Mediation begint met een intakegesprek met alle partij. Er wordt in het intakegesprek nog niet gesproken over de inhoudelijke kant van de zaak. De OR-Mediator geeft kort uitleg over de procedure en de voorwaarden en onderzoekt de haalbaarheid. Aan het einde van dit gesprek wordt de OR-Mediationovereenkomst meegegeven. In deze overeenkomst staan de afspraken over de vrijwilligheid, de geheimhouding en de vertrouwelijkheid en de kosten. Na ondertekening gaat de OR-Mediation echt van start. Dan begint de ‘exploratiefase’.

De Odyssee OR-Mediator zal zich in de ‘exploratiefase’ een beeld vormen van wat er speelt. Tijdens deze fase zullen partijen onder leiding van de OR-Mediator met elkaar praten over hun verschillen van inzicht en de emoties die zij daarbij voelen. De Odysee OR-Mediator probeert ruimte te scheppen in de mengeling van emoties en argumenten. Hierdoor worden er voor de partijen mogelijkheden gecreëerd om duidelijkheid te krijgen in de belangen en bedoelingen van de andere partij. Dit is een eerste stap om tot een gezamenlijke (eind)oplossing te komen.

Wanneer alles besproken is en er duidelijk is waarover de partijen uiteindelijk afspraken over willen maken, start de volgende fase. Op basis van alle verkregen informatie zal de Odyssee OR-Mediator partijen begeleiden bij het maken van afspraken en de eventuele onderhandelingen die hieraan vooraf gaan.

De uiteindelijke afspraken worden vastgelegd in de ‘vaststellingsovereenkomst’. Door ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst verplichten partijen zich om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Met deze ondertekening eindigt de OR-Mediation en kunnen partijen zelfstandig weer verder.

Bent u geïnteresseerd waarmee Odyssee Medezeggenschap u op dit gebied kan helpen, neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaande knop.