Medezeggenschap Odyssee OR Coaching Op Maat

Informatie
  • Coaching
  • Op maat
Informatie aanvragen

Odyssee OR-coaching op Maat is een coachingstraject dat volledig toegespitst is op úw specifieke situatie en is daardoor een zeer efficiënt en effectief instrument. Het kenmerkt zich door een (nog meer) persoonlijke, betrokken en op maat gesneden manier van aanpak.

De Odyssee OR-coach inventariseert uw situatie en bepaalt in overleg met u de doelen die na het coachingstraject gehaald moeten zijn. De OR-coach werkt binnen de afgesproken tijdsplanning en gebruikt voor het gewenste resultaat zijn/haar jarenlange kennis, expertise en ervaring. 

Coaching kan op individueel niveau plaatsvinden, zoals het inwerken in een nieuwe OR-functie (zoals een OR-voorzitterschap) of het aanleren van benodigde vaardigheden. Ook kan gekozen worden om Odyssee OR-coaching op Maat in groepsverband af te nemen als commissie of dagelijks bestuur of ‘gewoon’ als OR-team.Ook kunt u gecoacht worden zodat de samenwerking met de bestuurder geoptimaliseerd wordt. 

De OR-coach kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij vergaderingen en daar specifiek het team te coachen op geformuleerde doelstelling(en) om de samenwerking van uw OR-team of commissie te optimaliseren.