Medezeggenschap Odyssee ARBO-adviseur

Informatie
  • Advies
  • Op maat
Informatie aanvragen

De Ondernemingsraad en VGWM-commissie (die gaat over Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) kunnen een belangrijk verschil maken in de manier waarop het ARBO-beleid in uw organisatie wordt ingevuld én uitgevoerd. Het is de basis voor goede arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers zodat zij veilig en gezond kunnen werken, onder andere met risico’s als werkstress en op ‘Duurzame Inzetbaarheid’ van (oudere) medewerkers.

De werkwijze van de Odyssee ARBO-adviseur is dat deze eerst samen met u het huidige ARBO-beleid van uw organisatie in kaart brengt. Hierna kijkt de adviseur samen met u waar dit kwalitatief (nog) beter kan worden ingevuld. Vervolgens werkt de ARBO-adviseur samen met de OR of VGWM-commissie aan een goed doordacht plan met praktische adviezen om de gewenste verbetering te realiseren.

Voorbeelden van onderwerpen waarbij de Odyssee ARBO-adviseur de Ondernemingsraad en VGWM-commissie in het belang van de medewerkers en de organisatie kan ondersteunen, en gerichte invloed op kan uitoefenen, zijn:

  • Effectieve invulling en uitvoering van de Risico-inventarisatie (RI&E), Plan van Aanpak met betrekking tot het ARBO-beleid en andere beleidsinstrumenten die hier over gaan;
  • De invulling van de functie van de ARBO-preventiemedewerker;
  • Het afsluiten van een maatwerkovereenkomst voor de verplichte deskundige ARBO-ondersteuning;
  • Het leren werken met de ARBO-catalogus;
  • Het agenderen en aanpakken van werkstress en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van medewerkers;
  • Visie vormen over en agenderen van Duurzame Inzetbaarheid van (oudere) medewerkers;
  • Het bevorderen van het bewust veilig en gezond werken met behulp van een gedegen ARBO-beleid;
  • Het schrijven en/of aanvullen van het ARBO-beleidsplan waarin de intenties en ambities van de organisatie vertaald worden in een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Wilt u weten wat de Odyssee ARBO-adviseur voor u concreet kan doen? Stel dan gerust, vrijblijvend uw vraag via onderstaande knop: