De voordelen van digitale verkiezingen op een rij

 Stemmen voor de OR, of een andere medezeggenschapsorgaan, gaat bij veel organisaties vaak nog op de ouderwetse, papieren manier. Inmiddels is er een digitale manier van stemmen ontwikkeld. De verkiezingen worden dan digitaal, online gehouden. Dit heeft veel voordelen:

  1. Iedereen kan op elk moment, op iedere plek, zijn of haar stem uitbrengen. Men hoeft niet meer naar een stembus.
  2. Het is simpeler en makkelijker en dit zorgt voor een hoge(re) opkomst!
  3. Foutief stemmen is onmogelijk. De stemknop wordt pas actief ná het aanvinken van het juiste aantal kandidaten.
  4. Alle mogelijkheden die een papieren stemming biedt, zijn ook bij een digitale stemming aanwezig. (Denk hierbij aan een blanco stem en een machtigingsmogelijkheid.)
  5. Iedere kandidaat heeft de mogelijkheid een eigen profiel in te vullen met een foto, motto en motivatietekst. Zo kan de stemgerechtigde in alle rust bekijken waar alle kandidaten voor staan.
  6. Er kunnen herinneringen worden verstuurd. Dit komt de opkomst in positieve zin ten goede.
  7. Na sluiten van de verkiezing is de uitslag direct bekend.
  8. De opkomst is gedurende de verkiezing ‘real time’ te volgen.
  9. Een enorme kostenbesparing en milieuvriendelijker doordat er gewerkt wordt met het versturen van e-mails in plaats van (papieren) brieven.
  10. Een combinatie van digitaal stemmen én op een papieren manier (stembiljetten en brieven) is ook mogelijk.

Odyssee Medezeggenschap werkt samen met een gerenommeerd bureau dat sinds 2012 gespecialiseerd is in digitale medezeggenschapsverkiezingen. Wilt u meer weten over het organiseren van digitale OR-verkiezingen, klik dan hier.