Hoe je als ondernemingsraad meer invloed kunt uitoefenen!

In het voorgesprek van een training vraagt een ondernemingsraad aan mij, als hun trainer/adviseur, hoe de OR meer invloed kan krijgen op het beleid van de organisatie. De OR heeft het gevoel dat hij steeds achter de besluitvorming aanloopt. Advies- en instemmingsaanvragen komen te laat binnen of worden helemaal niet ingediend. De helft van de OR heeft al de conclusie getrokken dat als de OR opnieuw gepasseerd wordt hij naar de rechter moet stappen.

De rechter

Op de mijn vragen: “Wat bereiken jullie daarmee, wat hadden jullie als OR willen adviseren en is eenieder van jullie het daarmee eens?” wordt het angstvallig stil. In het gesprek dat volgt, discussiëren we over of het belangrijk is of een OR meer of minder invloed heeft op het beleid. De conclusie is dat advies- of instemmingsaanvragen niet het belangrijkste zijn omdat de OR niet alleen afhankelijk van de bestuurder wil zijn. Wil de OR echt invloed uitoefenen op het organisatiebeleid, dan moet hij hard aan de slag.

Visie vormen

Het ontwikkelen van een eigen visie op de rol die de OR wil spelen en de taken die hij wil uitvoeren binnen de organisatie. Daarnaast dient hij over een eigen visie op het beleid van de organisatie te beschikken. Zonder een goed onderbouwd verhaal en een mening over de organisatie kan de OR in feite niet in gesprek met een bestuurder.

Kennis van zaken

Het vergaren van kennis over de wet en regelgeving alsmede inhoudelijk kennis over de onderwerpen die besproken worden in de overlegvergadering. De OR moet begrijpen hoe strategisch beleid en beleidskeuzes tot stand komen. Om mee te denken met een bestuurder zal de OR ook het standpunt van de bestuurder moeten kunnen begrijpen. OR en bestuurder blijven anders ervaren dat zij langs elkaar heen praten.

Achterban

Het organiseren van de achterban en het inventariseren van haar standpunten. Als de OR zijn standpunt niet baseert op de visie en behoeften van de achterban maakt dit standpunt niet veel indruk. De bestuurder moet overtuigd zijn dat de OR zijn collega’s serieus neemt en ze vertegenwoordigt.

Momentum

Zorgen dat hij op de hoogte is van de belangrijke momenten in de beleidsvorming en bij de bespreking van onderwerpen aansluiten bij de beleidscyclus in de organisatie. Door afspraken met de bestuurder te maken in de algemene gang van zaken vergadering, voorkom je dat je als OR achter besluiten aanloopt. Soms is meedoen in een projectgroep veel effectiever dan welke adviesaanvraag ook.

Machten en krachten

Het in kaart brengen van de formele en informele macht binnen de organisatie, zodat de OR inzicht krijgt in hoe deze macht de beleidsvorming beïnvloedt. De OR kan deze beïnvloeding gebruiken bij het bepalen van zijn strategie. Hij kan bijvoorbeeld in gesprek gaan met informele machthebbers die nooit in de overlegvergadering komen.

Netwerk

Het onderhouden van netwerk & contacten binnen en buiten de organisatie om informatie te verzamelen, naast de informatie die de OR van de bestuurder krijgt. Met een goed netwerk kan de OR meningen peilen en signalen oppikken. Door het onderhouden van de juiste contacten kan de OR opvattingen beïnvloeden en nieuwe ideeën opdoen. De beïnvloeding van het beleid gebeurt voor een groot deel buiten de overlegvergadering.

Lef hebben

Het hebben van lef en vertrouwen in de standpunten die de OR inneemt. Een OR die niet in zichzelf gelooft, wordt ook door een ander niet geloofd en heeft daardoor ook weinig invloed. De OR moet het lef hebben om voor zijn standpunt uit en op te komen en daarover te onderhandelen. Voor wat hoort wat: de bestuurder ontvangt een positief advies en de OR harde afspraken over [vul maar in].  

Vorm een team

Een team vormen om krachtig als groep zijn standpunt te kunnen verwoorden in de overlegvergadering. De OR heeft zijn team ook nodig om gebruik te maken van elkaars kennis. Samen sta je sterker.

Welke strategie

Beschikken over strategisch inzicht om bewuste keuzes te maken over hoe hij onderwerpen kan bespreken en beïnvloeden. De OR stelt vast op welk moment in de besluitvorming de OR betrokken wil worden en maakt keuzes of de OR werkt met preadviezen en wanneer er onderhandeld wordt.

Focus

Focus baseren op zijn visie en prioriteiten stellen en zich niet laten verleiden tot lange agenda’s met agendapunten die in elke vergadering terugkomen. Bij de afhandeling van onderwerpen gaat het om kwaliteit en niet om de kwantiteit.

Aan de slag

Om invloed te hebben op het beleid in de organisatie moet de OR dus hoe dan ook zelf aan de slag! Heeft jouw OR zijn zaken helder en goed op orde op bovenstaande punten? Of kan er nog wel wat advies gebruikt worden? Kijk hier eens hoe wij jullie OR hiermee kunnen helpen. Wij denken graag mee en geven gevraagd specifiek advies. 

Geschreven door Myra Witpen Bekijk profiel