Aandachtspunt voor de OR: ARBO maakt het verschil!

Vanaf 1 juli 2017 zijn de wijzigingen in de Arbowet van kracht. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgever en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Dat is nodig ook. TNO meldt in de Arbobalans 2016 dat in 2015 ongeveer de helft van het verzuim verband houdt met klachten aan het bewegingsapparaat (27%) en overspannenheid en burn-outklachten (22%). De ondernemingsraad moet betrokken worden bij de precieze invulling en de uitwerking van deze wijzigingen. Niks doen is geen optie!

Bedrijfsarts op werkvloer

Vanaf 1 juli heeft de bedrijfsarts toegang tot de werkvloer en moet hij de werkgever adviseren over  het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. De bedrijfsarts moet bij ziekteverzuim voortaan adviseren in plaats van bijstand verlenen. Beroepsziekten moet hij officieel melden. De bedrijfsarts en preventiemedewerker moeten meer samenwerken en overleggen met de medezeggenschap.

Second opinion

De werknemer heeft het recht om de bedrijfsarts te bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, bijvoorbeeld via een open spreekuur. Ook heeft de werknemer recht op een second opinion over de bevindingen en het oordeel van de bedrijfsarts.

Basiscontract

De precieze uitwerking van dit alles moet worden vastgelegd in een basiscontract, waarop de ondernemingsraad instemming heeft. De ondernemingsraad had al instemming op de positie, taken van en eisen aan de preventiemedewerker, en heeft nu ook instemming op de keuze van de persoon van de preventiemedewerkers.

Aandachtspunten voor de ondernemingsraad

Nieuwe contracten met de arbodienst of bedrijfsarts moeten vanaf nu voldoen aan de nieuwe wetgeving. Bestaande contracten moeten binnen een jaar worden aangepast. Arbodiensten hebben  werkgevers benaderd om de bestaande contracten aan te passen. Kortom werk aan de winkel voor de ondernemingsraad. Je kunt als ondernemingsraad wachten op de instemmingsaanvraag.

Je kunt ook  vroeg betrokken zijn bij de precieze invulling van het basiscontract en je wensen daarover kenbaar te maken en geaccepteerd te krijgen. Zo is een second opinion alleen mogelijk door een lijstje van door de werkgever aangewezen bedrijfsartsen. Er valt veel te kiezen als het gaat om de precieze invulling van het basiscontract en het gezichtspunt van de medezeggenschap is van groot belang.

Conclusie

De Arbowet is veranderd om de preventie van veiligheid en gezondheid op het werk nog meer te bevorderen en biedt daarvoor nieuwe mogelijkheden. De ondernemingsraad heeft een belangrijke stem in de wijze waarop deze mogelijkheden daadwerkelijk worden benut. Ervaar je als ondernemingsraad dat dit lastig is in de prakijk, aarzel dan niet om hier professionele ondersteuning voor in te schakelen! Bekiijk hier de mogelijkheden hiervoor.

 

Geschreven door Ron Wassenaar Bekijk profiel