WAB, de nieuwe Arbeidsmarktwet die ingaat per 2020

Na de Tweede Kamer, heeft ook de Eerste Kamer 28 mei ingestemd met de nieuwe Arbeidsmarktwet. Kortweg WAB genoemd. Daardoor verandert een aantal belangrijke zaken op de arbeidsmarkt aan het eind van 2019.

Volgens Minister Wouter Koolmees (Sociale Zalen en Werkgelegenheid) zijn nu werknemers met een vast contract, flexwerkers (payrolling, uitzendkrachten, tijdelijke contracten) en zelfstandigen concurrenten van elkaar geworden omdat er via de verschillende arbeidsvormen manieren worden gevonden om de lonen laag te houden.

Tegelijkertijd is het voor nieuwe werknemers steeds moeilijker geworden om een vast contract te krijgen omdat werkgevers huiverig zijn voor de kosten en risico's. In de WAB zijn daarom hiervoor maatregelen getroffen waardoor een en ander verandert. Denk aan:

  • Lagere ontslagvergoeding
  • Direct ontslagvergoeding
  • Vast contract wordt minder vast
  • Minder snel vast contract
  • Flex contract wordt minder flex
  • Verandering voor payrollers

Belangrijke zaken dus. Als u als OR meer weten over de WAB en de impact hiervan,  
bekijk dan ook eens deze informatie