Samenwerken door de taal van de ander (te kennen)

Verrassend boeiend is het om als trainer een teamtraining te volgen met andere trainers. Laatst volgde ik namelijk voor mijn DiSC-certificering de training hierover en ik werd direct enthousiast en geboeid om als professional zelf mijn eigen rol in een team te ervaren. En natuurlijk de samenwerking met de anderen. We zijn met elkaar, aan de hand van profielen, met elkaar in gesprek gegaan over wat eenieder nodig heeft in goede samenwerking. Leuk en vooral leerzaam om te doen!

Groep

In mijn werk met OR-en is de manier van kijken naar samenwerken met DiSC-profielen goed bruikbaar. Typerend voor een OR is dat verschillende leden vertegenwoordigers zijn van allerlei onderdelen uit de organisatie. Mensen met verschillende functies, ervaringen en expertises die als één groep moeten werken; met ook nog eens verschillende karakters.

Uitdagend

Dat is niet altijd gemakkelijk, zo blijkt uit de praktijk. Al die verschillen tussen mensen leiden soms tot onbegrip en frustraties binnen een OR-groep. Het niet begrijpen van elkaar en het waarom de ander iets wel (of juist niet) doet. Het blijkt in praktijk veel lastiger om met die verschillen goed om te gaan.

Begrijpen van anderen

Een goed voorbeeld hiervan is een intakegesprek dat ik eens had bij een OR. De OR-voorzitter schetste een situatie dat mensen elkaar vaak moeilijk begrepen en daardoor niet altijd effectief op elkaar reageerden. Of daar in een training een keer aandacht aan besteed kon worden. In vervolggesprekken bleek dat de OR-leden op een persoonlijker manier aan de slag wilde gaan met de onderlinge communicatie in het team.

Inzicht

Het DiSC-model is hiervoor een uitstekende manier omdat je je hierdoor leert kennen en er ook anderen door leert begrijpen. Je wordt je bewust van de impact van je woorden, en van je handelen op anderen. Dit is dan ook het uitgangspunt van het DISC-model. Je typeert daarnaast mensen op 12 elementen in vier verschillende gedragsstijlen. Overigens is het niet bedoeld om mensen te labelen of in een hokje te plaatsen, het is meer een beschrijving van je voorkeursstijl.

Problemen

Op basis van een vragenlijst kom je tot een persoonlijk profiel en de voorkeursstijl die bij je past. Deze voorkeursstijl kun je het beste typeren als een eigen beschrijving van handelen, spreken en denken. Eigenlijk een (eigen) gedragsstijl. Deze stijl geeft aan hoe je het liefst met problemen omgaat. Soms extreem duidelijk, soms ook wat gematigder en soms ook in combinatie en in relatie met de andere (voorkeurs)stijlen.

Verschillen

In de training van het OR-team uit het voorbeeld, heb ik weer eens gemerkt dat het aan de slag gaan met DISC uitnodigt om over je eigen voorkeursstijl(en) en die van de ander in gesprek te gaan. Het in gesprek gaan bij deze en soortgelijke trainingen, geeft veel herkenning. Het hielp deze OR om op een positieve manier over verschillen te praten en hierna beter samen te werken.

Verrast

Na het invullen van de vragenlijst was het leuk om van de deelnemers van deze OR te horen dat zij verrast waren over de herkenbaarheid van het profiel. En blij waren met de persoonlijke praktische tips die erbij hoorden.

Conflicten

Deze OR kende elkaar al even en hadden ervaring met elkaar. Zij kregen inzicht wat wel en niet goed ging in de onderlinge samenwerking en vooral ook waaróm. Het leuke van de DiSC methodiek is dat het ook te gebruiken is in nieuwe groepen. Met deze methode kun je elkaar heel snel beter leren kennen. Zo heeft elke groep een eigen groepsdynamiek en vorm van samenwerken.

Enthousiast

Waar ik vooral enthousiast over ben met het werken met DISC, is dat het praktisch en direct toepasbaar is. Is het herkenbaar dat u met sommigen wel en sommigen niet goed kunt samenwerken? Kom er dan ook achter welke gedragsstijl uw voorkeur heeft en wat die van de anderen OR-leden is; en ga in gesprek! Ontvang praktische handvatten voor betere samenwerking. Kom hier meer te weten over hoe u beter kunt gaan samenwerken met uw OR via DiSC-profielen.

Geschreven door Alberthe te Brake Bekijk profiel