Ondernemingsraad kansrijk bij gang naar de rechter

In veel gevallen loont het voor een medezeggenschapsorganisatie om een werkgever voor de ondernemingskamer te slepen, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie.

Een inventarisatie duidt op een succespercentage van 43%. Naar verhouding worden de meeste zaken aangespannen door de OR's van (semi)-publieke instellingen.

Adviesrecht

Een ondernemingsraad die de werkgever voor de ondernemingskamer sleept, bijvoorbeeld vanwege een grote reorganisatie of het afstoten van eenactiviteit, maakt serieuze kans op een overwinning. In ruim vier op de tiengevallen (42,6%) oordeelt deze speciale rechtbank voor zakelijke geschillen in het voordeel van de personeelsvertegenwoordiging.

Ondernemingskamer

Dat blijkt uit onderzoek dat is opgenomen in de speciale jubileumbundel 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht, die dinsdagmiddag op een symposium in Utrecht wordt gepresenteerd. Het is dit jaar vier decennia geleden dat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam zich voor het eerst boog over een directiebesluit dat op verzet stuitte bij de OR.

Hoge succesfactor

De onderzoekers, de juristen Marcus Meyer en Loe Sprengers, spreken van een 'hoge succesfactor' voor de OR. 'Uit deze cijfers valt in ieder geval niet te concluderen dat het voor een ondernemingsraad zinloos is om een procedure bij de ondernemingskamer aanhangig te maken, omdat er geen reële kans op succes zou zijn', schrijven zij in hun onderzoek.

Ondernemers hebben volgens de onderzoekers evenmin te klagen: anders dan werkgevers vaak denken, heeft de ondernemingskamer wel degelijk oor voor hun belangen.

Intrekken

Boven op het succespercentage van bijna 43% komt het bovendien dikwijls voor dat een ondernemingsraad zijn aangespannen rechtszaak intrekt. Gemiddeld gebeurt dit in bijna driekwart van de gevallen. Dit lijkt volgens de onderzoekers erop te duiden dat alleen al het aanspannen van zo'n procedure voor de OR een belangrijk instrument is om alsnog een bevredigend resultaat te boeken.

Artikel 26

Ondernemingsraden kunnen op grond van artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) beroep aantekenen tegen een besluit van hun werkgever. Dat kan tot uiterlijk dertig dagen na zo'n beslissing. Naar verhouding worden de meeste zaken aangespannen door ondernemingsraden van (semi)-publieke instellingen.

Uitzonderlijk

Met gemiddeld dertien rechtszaken per jaar is de gang naar de rechter voor veel medezeggenschapsorganen een hoogst uitzonderlijk gebeuren. Soms gaan ze gepaard met veel publiciteit, zoals recentelijk weer is gebleken bij telecomconcern KPN. Daar vecht de OR het directiebesluit aan om te stoppen met internetdochter XS4All. De raad is vast van plan om dit besluit aan te vechten bij de ondernemingskamer.

Mes op tafel

In dezelfde bundel suggereert voormalig voorzitter Peter Ingelse van de ondernemingskamer dat de OR wel wat assertiever kan zijn om zijn gelijk te halen. Bij de werknemersvertegenwoordiging leeft nogal wat schroom om een zaak voor te leggen aan de ondernemingskamer.

'Uit mijn tijd als advocaat herinner ik mij nog goed dat de ondernemer alleen maar hoefde te zeggen: ''Jullie leggen het mes op tafel'' en de ondernemingsraad zag af van een voorgenomen artikel 26-WOR-beroep af', aldus Ingelse. 'En ik mijn cliënt maar uitleggen dat je zónder beroep dat mes gewoon kwijt bent. Ondernemingsraden vonden het doodeng.'

Papierwerk

Het is overigens de vraag of de Ondernemingskamer zelf zit te wachten op meer zaken, zeker als die afkomstig zijn uit de (semi-)-publieke sector. Het papierwerk dat de betrokken rechters moeten verstouwen, blijkt soms ondoorgrondelijk en zelden aangenaam. 'Ik neem soms ook met verbazing en milde weerzin kennis van die eindeloze bureaucratische stukken over reorganisaties', zegt Gijs Makkink, de huidige voorzitter van de ondernemingskamer. 'Dan denk je: “Hoe kan een organisatie functioneren als men dit soort onbegrijpelijke stukken schrijft?”', zegt Makkink. 

Voorkomen

Hoewel het dus regelmatig loont voor ondernemingsraden om geschillen te beslechten in de rechtzaal, is het voorkomen van conflicten natuurlijk altijd het beste. Je moet immers hierna weer gewoon verder met elkaar. Goed met elkaar samenwerken, voorkomt conflicten. Dit is soms makkerlijker gezegd dan gedaan. Toch kan het! Wilt u weten hoe u dit soort problemen kunt voorkomen? Lees dan hier verder.

 

Bron: Financieel dagblad