Odyssee Medezeggenschap start: Slimmere OR-Inspraak

(in 5 concrete stappen)

Met betere inspraak maakt een OR een positiever verschil op de beslissingen in een organisatie. 
Odyssee Medezeggenschp constateert dat voor de meeste OR-en dit ‘makkelijker gezegd dan gedaan’ is. Wij zien dat in de praktijk veel OR-en worstelen met deze vraag.
 
Uit eigen onderzoek blijkt dat met een juiste aanpak, in 5 stappen OR-en betere en slimmere OR inspraak kunnen krijgen. Wat concreet betekent dat zij meer impact krijgen in minder tijd.

Om eenvoudig uit te leggen hoe dat het beste kan, heeft Odyssee Medezeggenschap de Kubus van Slimmere OR-Inspraak geintroduceerd waarin stapsgewijs de 5 onderdelen naar voren komen.
Lees hier hoe dit er concreet uitziet.