Nieuw: ‘het Arboplatform’ van SER en Stichting van de Arbeid

De SER en de Stichting van de Arbeid  hebben een nieuw centrale informatiepunt ingericht. Hier staan alle arbo-instrumenten overzichtelijk bij elkaar. Het platform moet kennisuitwisseling stimuleren en inspirerende voorbeelden bieden uit verschillende sectoren. Bovendien kunnen bezoekers hier met vragen terecht. Het doel: gezond en veilig werken bevorderen.

Stichting van de Arbeid 
Het nieuwe informatieplatform van SER en Stichting van de Arbeid bevat al hun arbo-instrumenten. Op die manier kunnen OR-leden, preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners en veiligheidsdeskundigen sneller toegang tot de instrumenten. Voorheen was die informatie nogal versnipperd en daardoor lastig te vinden.

Arboplatform 
Op de website zijn onder meer publicaties over arbeidsomstandigheden en de database met grenswaarden te vinden. Daarnaast is het de bedoeling dat het Arboplatform ook een community voor arboprofessionals moet worden, waarin ze vragen kunnen stellen aan de specialisten van de SER. En bij specifieke vragen kan doorverwezen worden naar andere deskundigen.

Het Arboplatform is een aanvulling op het al bestaande Arboportaal en het Arbo Adviespunt van vakorganisatie FNV. Het platform gaat zelf kennisuitwisseling stimuleren en wil inspireren met voorbeelden uit verschillende sectoren.

SER-informatie over de medezeggenschap 
De website van de SER bevatte al de nodige informatie voor ondernemingsraden, zoals het voorbeeldreglement en de verschillende leidraden, bijvoorbeeld over de governance. Die informatie is voortaan gemakkelijker te vinden onder een apart tabblad.

Bron: SER