Naleving arboregels bij veel bedrijven niet op orde

De meerderheid van de bedrijven in Nederland leeft de arboregels niet of onvoldoende na. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Arbo in bedrijf’ dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd. Wel blijkt de naleving iets te verbeteren in vergelijking met eerdere jaren.

Verbeteringen en gezondheidsklachten

De inspectie bekeek in hoeverre bedrijven in 2018 een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie van de risico’s voor werknemers hadden. Dat bleek bij maar een op de drie bedrijven het geval. Dat is al wel iets beter dan in 2016, toen 27% van de bedrijven aan al deze verplichtingen uit de Arbowet voldeed. “Inspecteurs zien verbeteringen, maar komen nog te vaak bedrijven tegen waar de zaken niet op orde zijn. Het voorkomen van arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsklachten kan en moet beter”, zegt inspecteur-generaal Marc Kuipers.

RI&E

Om goed arbobeleid te kunnen vormgeven, moet de werkgever een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) doen, aldus de Inspectie SZW. “Daarmee kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.” Bijna de helft van de bedrijven (49%) heeft een RI&E gedaan, iets meer dan de 45% uit 2016. Afgemeten aan aantal werknemers is ruim 80% werkzaam bij een bedrijf met een RI&E.

“Dit komt doordat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan arbo-verplichtingen dan kleine bedrijven. De Inspectie SZW kan een bedrijf direct beboeten als een RI&E ontbreekt.” Overigens blijkt maar 30% van de bedrijven een RI&E te hebben waarin ook daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Inmiddels hebben de meeste bedrijven (54%) een preventiemedewerker. Vier jaar terug had nog 43% van de ondernemingen zo’n medewerker.

Risico’s onder de loep

De onderzoekers bekeken negen specifieke arbeidsrisico’s bij bedrijven. Daarvan komt beeldschermwerk het meest voor: dat speelt bij ruim de helft van de bedrijven. “In de bouwnijverheid en de landbouw spelen relatief veel van de in 2018 gemeten arbeidsrisico’s. Werken op hoogte, hard geluid en trillingen komen het vaakst voor in de bouwnijverheid, terwijl kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische lichaamshouding het vaakst voorkomen in de landbouw.”

Van de bedrijven waar één of meerdere risico’s aanwezig is of zijn, heeft 60% tot 78% voldoende of goede maatregelen genomen om werknemers te beschermen. Het risico van repeterende bewegingen wordt het vaakst niet goed aangepakt. “Twee op de vijf bedrijven nemen geen adequate maatregelen voor dit risico (40%).”

Arboregels voor zwangeren

Bedrijven zijn daarnaast steeds beter op de hoogte van de arboregels die gelden voor zwangere vrouwen. De bekendheid met de regelgeving is significant gestegen van 39% in 2014 naar 58% in 2018. Ruim de helft biedt een rustruimte aan en 70% biedt de mogelijkheid van aanpassingen in arbeidsomstandigheden en werktijden. De regels voor werkende jongeren worden over het algemeen goed nageleefd: 80% van de werkgevers past die toe. Vorig jaar had één op de zes bedrijven jongeren in dienst, meestal 16- of 17-jarigen. Jongeren werken het meest in de horeca of landbouw.

Verantwoording onderzoek

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat elke twee jaar het onderzoek ‘Arbo in bedrijf‘ uitvoeren om inzicht te krijgen in de naleving van de Arbowet. Voor het onderzoek zijn tussen september 2017 en december 2018 ruim 1.300 vestigingen van bedrijven bezocht.

Wilt u weten of de ARBO-regels in uw eigen organisatie aan alle voorwaarden voldoen of meer weten over ARBO gerelateerde zaken, bekijk dan ook eens deze pagina.

 

Bron: OR-net