Uitnodiging: De bedoeling van Medezeggenschap

In 2019 neemt de BVMZ weer het initiatief om een Expert meeting te organiseren over de ontwikkelingen op het gebied van Medezeggenschap, met vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen. Daarom wordt een ieder uitgenodigt voor deze meeting met het thema “De bedoeling van Medezeggenschap in een snel veranderende wereld” op donderdag 17 oktober 2019, die door de BVMZ wordt georganiseerd op een inspirerende locatie in Doorn. Hiervoor is een groep sprekers benaderd met een creatieve omlijsting en een actief middagprogramma. 

Verdere informatie hierover en aanmelding, treft u in onderstaande Uitnodigng aan. Let op, in tegenstelling tot wat in de uitnodiging staat, kan aanmelding tot en met 15 oktober.

Uitnodiging BMVZ | pdf 1.2mb