ARBO 2018: arbeidsbelasting en burn out klachten blijven stijgen

Ondernemingsraden hebben op basis van het instemmingrecht, initiatiefrecht en de ‘stimulerende taak’ uit de Wet op de ondernemingsraden een belangrijke bijdrage te leveren in het gezond laten werken van werknemers. Conclusies uit de ARBO monitor zijn dan ook belangrijk hierin. Voor elke OR en/of Arbo commissie is de ARBO monitor verplichte kost. Het geeft namelijk onderbouwde cijfers en conclusies om iets aan het ARBO aan de slag te gaan. 

Het belang van psychosociale arbeidsbelasting is terug te zien in het verzuim. Ongeveer een kwart van het totaal aantal verzuimdagen houdt verband met psychische klachten, overspannenheid of burn-out..

Arbobalans

Zo moeten werknemers steeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf over te zeggen. Dit vertaalt zich in een stijging van de burn-outklachten bij werknemers. Maar niet alle werknemers hebben even vaak klachten. 

Ondanks de slechtere arbeidsomstandigheden rapporteren oproep- en invalkrachten en werknemers met een tijdelijk contract beduidend minder burn-outklachten dan werknemers met een vast contract of uitzendkrachten. Werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten bedragen bijna 9 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit de Arbobalans 2018 die TNO vandaag publiceert.

Arbeidskrachten

De tweejaarlijkse Arbobalans geeft een overzicht van de kwaliteit van arbeid, de werkgerelateerde gezondheid in Nederland en de ontwikkelingen hierin. Naast kerncijfers, ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten is er dit jaar in de Arbobalans extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten.

Uit de Arbobalans 2018 blijkt dat de fysieke belasting (kracht zetten, herhaalde bewegingen) en de omgevingsbelasting (lawaai, gevaar en gevaarlijke stoffen) de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk blijft. Dat geldt niet voor de psychosociale arbeidsbelasting. 

Werkstress

Er is een duidelijke toename van hoge taakeisen, zoals snel moeten werken of heel veel werk moeten doen, van 35% in 2007 naar 40% in 2017. Tegelijkertijd ervaren meer werknemers een lage autonomie (resp. 38% en 45% in 2007 en 2017). “Dit is zorgelijk, omdat deze combinatie samenhangt met werkdruk en het risico op werkstress verhoogt, wat terug te zien is in de stijging van burn-outklachten onder werknemers, van 11% in 2007 naar 16% in 2017.” Aldus TNO-onderzoeker Wendela Hooftman. 

ARBO-beleid

Wilt u weten of úw ARBO-beleid de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers voldoende borgt?
Kijk hier dan eens of een ARBO-adviseur u hierbij kan assisteren of begeleiden. Wilt u meer lezen over Werkbelasting en hoe u hier om mee kunt gaan? Lees dan ook eens de blog: Zó kun je als OR invloed uitoefenen op de werkdruk.

De hele Arbobalans 2018 vindt u hier