Vitaliteit & Arbeidsmotivatie

Trainingen

Odyssee is specialist op het terrein van loopbaanoriëntatie van (oudere) medewerkers en helpt u als werkgever hen te ondersteunen en te activeren. Odyssee verzorgt trainingsdagen waarin (oudere) medewerkers stilstaan bij hun loopbaan tot nu toe en bij hun toekomstverwachtingen, om daarna in beweging te komen.

Wat levert het u op ?

  • Uw medewerkers hebben voldoende inzichten om constructief in gesprek te gaan met hun leidinggevende over hun toekomst.
  • Uw medewerkers zijn productiever, omdat ze weten hoe ze hun kennis, ervaring en talenten effectief voor de organisatie in kunnen zetten.
  • Uw medewerkers voelen zich gewaardeerd, gehoord en verbonden met uw organisatie.
  • Uw medewerkers zetten zich vitaal, gemotiveerd en actief in voor uw organisatie.
  • Uw medewerkers benutten hun talent en delen kennis en expertise.
Belichten
Wij analyseren mét u wat er is, wat goed gaat, wat beter kan en wat daarvoor nodig is door middel van een goed gesprek, onderzoek en advies.

Richten
Wij ondersteunen u bij de visieontwikkeling en de vormgeving van het beleid op langere termijn. Wij geven u inhoudelijke adviezen en werken aan verbinding tussen medewerkers en organisatie. We hebben daarbij oog voor de verschillende stakeholders.

Inrichten
Wij komen gezamenlijk tot een gefaseerd plan van aanpak, stellen daarbij realistische doelen en maken concrete werkafspraken.

Verrichten
Wij voeren uit. Door middel van kennisoverdracht en training werken we samen aan het behalen van de gestelde doelen. Dit is een proces, stap voor stap, waarbij we de methodieken continu afstemmen op het doel en de doelgroep.


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr.
E-mailadres *
Bedrijfsnaam
Ik ga ermee akkoord dat Odyssee B.V. deze gegevens verwerkt en opslaat, uitsluitend om mijn verzoek te beantwoorden. *