Vitaliteit & Arbeidsmotivatie

Advies

De noodzaak van duurzame inzetbaarheid wordt tegenwoordig door iedereen erkend. Er zijn vele initiatieven om de inzetbaarheid van medewerkers te versterken, de vertaling naar een werkende praktijk blijkt steeds weer lastig. Odyssee ondersteunt u bij diverse vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid.
U moet nog beleid ontwikkelen of u heeft al beleid ontwikkeld en vindt het lastig het in de praktijk toe te passen? Odyssee kan u adviseren hoe u als werkgever uw (oudere) medewerkers kunt faciliteren om zelf verantwoordelijkheid te dragen om vitaal en gemotiveerd langer door te werken.
Bij vitaliteit en arbeidsmotivatie ligt het belang bij zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever is vooral gericht op duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers, waarbij het om flexibiliteit,  professionaliteit, omgaan met moeilijke situaties en werkdruk gaat. Hier zit ook een direct belang van de individuele werknemer want wil hij wil werk (blijven) doen dat past bij zijn eigen ontwikkeling en  mogelijkheden. Daarmee blijft hij ook interessant voor zijn werkgever. De verantwoordelijkheid van de werkgever is om bij te dragen aan de inzetbaarheid van haar medewerkers. De verantwoordelijkheid van de
werknemer is zaken zo te regelen en uit te voeren dat hij gemotiveerd is en blijft voor werk. Werkgever en werknemer hebben een gezamenlijk belang en zijn samen verantwoordelijk bij vitaliteit en arbeidsmotivatie.

Odyssee wil meewerken aan het versterken van verbindingen tussen de individuele medewerker en de organisatie. Dit alles om vitaal en gemotiveerd te kunnen blijven werken, in alle fasen van het werkende  leven. Niet alleen vitaal in de zin van een goede fysieke gesteldheid, maar vooral vitaal als het gaat om initiatiefrijk, creativiteit, ondernemingsgeest, productiviteit en motivatie. Met name arbeidsmotivatie is een wezenlijk onderdeel van vitale betrokkenheid: gemotiveerde medewerkers raken de essentie van een succesvolle organisatie.

Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *
Ik ga ermee akkoord dat Odyssee B.V. deze gegevens verwerkt en opslaat, uitsluitend om mijn verzoek te beantwoorden. *