Missie en visie

Odyssee wil een inspirerende en actieve partner zijn bij samenwerkings- en ontwikkelingsvraagstukken binnen organisaties en bij individuen. Wij doen dat door het goede gesprek tussen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen als uitgangspunt te nemen.
Vanuit ons hart voor ontwikkeling bevorderen we de ontwikkeling en participatie van individuen en groepen.

Onze visie stoelt op vier kernwaarden:
■  Hart voor ontwikkeling, een leven lang
■  Betrokkenheid bij en motivatie van de mens in groepen,
    organisaties en de samenleving
■  Focus op structurele resultaten
■  Resultaten boeken in de praktijk.