Top 10 op de OR agenda

Het onderzoek monitOR 2015-2016 heeft de onderwerpen waar de Ondernemingsraden zich mee bezig houden op een rij gezet.  
 
Het blijkt dat ondernemingsraden onderwerpen die te maken hebben met het financieel beleid van de organisatie het meest op de agenda hebben staan. Maar liefst 78% van de respondenten zegt dat de ondernemingsraad zich bezig gehouden heeft met het financieel jaarverslag en 67% met de begroting van de organisatie. Dat is opvallend, omdat uit eerder onderzoek bleek dat veel ondernemingsraden het lastig vinden om over financiën met de bestuurder te praten.   
 
Het onderwerp arbeidsomstandigheden eindigt op de tweede plaats van het onderzoek. 72% heeft zich bezig gehouden met de veiligheid en 70% met de gezondheid van de werknemers. Dat is niet zo verrassend, omdat de ondernemingsraad instemmingsrecht en een stimulerende taak heeft op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Veiligheid en gezondheid zijn onderwerpen die dicht bij de achterban staan.  
 
De top 10 van onderwerpen op de OR-agenda ziet er als volgt uit:
 
 1 
 Financieel jaarverslag 78%
 2 
 (Werknemers)veiligheid 72%
 3 
 (Werknemers)gezondheid 70%
 4 
 Begroting van de organisatie 67%
 5 
 Inzet van flexibele arbeidskrachten 59%
 6 
 Arbeidstijden en roosters 57%
 7 
 Opleidingen en coaching 56%
 8 
 Organisatiestructuurverandering 55%
 9 
 Functioneren en beoordelen 54%
 10 
 Reorganisatie 52%

Bovenstaand overzicht geeft naast wat de OR-agenda bepaald ook aan wat de belangrijkste veranderingen zijn binnen organisaties. Veranderingen vragen om draagvlak, betrokkenheid en verbinding met medewerkers. Dit gaat niet vanzelf. Odyssee biedt hierbij als professionele partner ondersteuning in de vorm van training, coaching en advies. Wij zijn thuis in het realiseren van draagvlak en bekend met de veranderingen.
 

Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *