Quick Scan: snel en gemakkelijk!

Wilt u snel meer weten over de mate van tevredenheid, participatie en betrokkenheid van de medewerkers in uw organisatie?
Wilt u als ondernemingsraad graag met uw bestuurder in overleg over de tevredenheid van de medewerkers in uw organisatie, maar hebt u geen concrete gegevens?
Wilt u als HR een snelle meting om vervolgens ondersteuning te krijgen op analyse en mogelijk vervolg van de meting?
Hoe staat uw organisatie er voor als het gaat om tevredenheid, participatie en betrokkenheid?

Samen met de onderzoekers van Odyssee achterhaalt u op een professionele manier (met behulp van digitale vragenlijsten) hoe medewerkers over verschillende zaken denkt. Wij sluiten elk onderzoek af met een inzichtelijke rapportage van de bevindingen, een persoonlijk gesprek en concrete aanbevelingen.
Vragenlijsten
Odyssee heeft verschillende vragenlijsten ontwikkeld. Populaire thema’s zijn:

1. Imagoscan van de OR
Deze vragenlijst geeft u inzicht in het beeld dat de achterban heeft van de verschillende aspecten van uw OR-werk en in de verwachtingen die er leven voor wat betreft het functioneren van een OR. Wilt u nu ook wel eens een keer keiharde gegevens hebben en ‘geruchten’ omzetten in concrete cijfers? Of bent u op zoek naar steun vanuit de achterban voor uw advies of instemming? Bedenk het als OR niet allemaal zelf, maar vraag het de medewerkers! Met de uitkomsten van de imagoscan kunt u uw eigen functioneren onder de loep nemen en verbeteren, uw achterban gerichter benaderen of een verkiezingscampagne ontwikkelen.

2. Kwaliteit van het werkoverleg
Het bevorderen van werkoverleg behoort tot de stimulerende taken van een OR. In de praktijk wordt regelmatig geconstateerd dat de kwaliteit van het werkoverleg te wensen overlaat. Maar wat daar de oorzaak van is, komt vaak niet boven tafel. Deze vragenlijst stelt u in staat de vinger op de zere plek te leggen en vervolgens maatregelen voor te stellen om het werkoverleg te verbeteren.
Zoals de OR van een ziekenhuis die klachten kreeg over het werkoverleg. Met het vragenlijstonderzoek van Odyssee bleek dat veel van deze klachten terug te voeren waren op de communicatieve vaardigheden van de afdelingshoofden. Op initiatief van de OR is inmiddels een scholingstraject ‘gesprekstechnieken’ voor de hoofden ingevoerd.

3. Medewerkerswaarderingsonderzoek (MWO)
Medewerkers worden vaak gezien als het kapitaal van de organisatie. Maar wat doet uw organisatie om medewerkers te vinden, binden en boeien? En hoe wordt dat beleid gewaardeerd door die medewerkers?
Het MWO geeft u inzicht in de mate waarin medewerkers verschillende werkaspecten waarderen (zoals de inhoud van het werk, ontwikkeling en beloning, stijl van leidinggeven, communicatie en samenwerking). Met de uitslag van dit onderzoek kan de OR de pijnpunten concreet benoemen en vooral voorstellen doen om deze aan te pakken.
Zoals de OR die goed voorbereid met concrete gegevens uit het MWO het overleg met de bestuurder aangaat. De OR maakt van dit overleg geen klaagzang over slecht gemotiveerde of ontevreden medewerkers, maar profileert zich met een sterk verhaal over zowel de plussen als de minnen inclusief een aantal constructieve aanbevelingen. Hiermee wordt de basis gelegd voor goed overleg en samenwerking op het gebied van HR-beleid.

4. Quick Scan Tevredenheid, Participatie & Betrokkenheid
Odyssee biedt in de vorm van een Quick Scan de mogelijkheid om als OR, bestuurder, HR, en/of  medewerkers op korte termijn gegevens te verzamelen over de drie elementen tevredenheid, participatie en betrokkenheid in (delen van) de eigen organisatie. Daarbij vindt Odyssee het van groot belang ondersteuning te bieden bij de opzet, analyse en uitdieping van de Quick Scan. In onze visie volstaat het niet om een vragenlijst te presenteren aan de medewerkers. De belangrijkste vraag die je met elkaar wilt beantwoorden is: en wat gaan we nu doen met deze uitkomsten en hoe krijgen we dat voor elkaar in onze organisatie? Op het geheel van de opzet, uitvoering, rapportage en omzetting in interventies biedt Odyssee daarom ondersteuning. Het is onze expertise en het is onze passie.
Professioneel maatwerk
Als ervaren onderzoekers en tegelijk trainers-adviseurs staan wij met onze voeten stevig in de praktijk van het OR-werk. Het onderzoek dat wij doen is gebaseerd op jarenlange ervaring. In elke vragenlijst komen hierdoor de belangrijkste onderwerpen aan de orde. In de vragenlijsten wordt een neutrale toon gezet, zodat u goede en betrouwbare informatie krijgt.
Maar bij Odyssee krijgt u echter veel meer dan alleen een vragenlijst:
  • Tijdens een persoonlijk voorgesprek wordt ingegaan op uw vraagstelling, zodat uw specifieke vragen kunnen worden opgenomen in het onderzoek. In principe gaat het om drie eigen vragen als aanvulling op de in zichzelf al complete vragenlijsten.
  • De vragenlijst wordt vervolgens via Odyssee digitaal naar de medewerkers verstuurd. De antwoorden komen bij Odyssee binnen; op deze wijze is anonimiteit gewaarborgd. Op uw verzoek verzorgt Odyssee tijdens de doorlooptijd van het onderzoek twee herinneringen aan de medewerkers die nog niet hebben gereageerd.
  • De resultaten worden tenslotte overzichtelijk door Odyssee aan uw OR gepresenteerd. De belangrijkste conclusies worden met behulp van statistieken inzichtelijk gemaakt. U krijgt dus geen wollig onderzoeksverslag, maar duidelijke gegevens en conclusies waar u mee aan de slag kunt!
Naast de genoemde thema’s kunnen wij in overleg ook andere vragenlijsten met en voor u samenstellen. Bijvoorbeeld over ingrijpende advies- of instemmingsaanvragen, werkdruk of een specifiek thema dat bij u speelt. Vraagt u gerust naar de mogelijkheden!

Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *