Overzicht filmpjes

Vitaliteitstraject voor oudere medewerkers bij de gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht besteedt specifieke aandacht aan de grote groep medewerkers van 55 jaar en ouder, met als doel het talent van deze groep goed te benutten, de kennis voor de organisatie te behouden en deze medewerkers zo goed mogelijk de eindstreep laten behalen. Odyssee ondersteunt hen hierbij met instrumentarium op het gebied van vitaliteit en arbeidsmotivatie.

Werken aan een vitale organisatie

In de ogen van Joan Joosten kunnen medewerkers alleen vitaal blijven in een gezonde, vitale, inspirerende werkomgeving. Juist bij oudere werknemers blijven organisaties hier echter in gebreke. Odyssee biedt ondersteuning zodat u ook voor deze groep een inspirerende werkgever kunt zijn.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Eric Veening, trainer-adviseur, vertelt over NLP. Aan de hand van deze methode leert u om effectiever invloed uit te oefenen op en beter te communiceren met uw omgeving.

Creatief Denken

Trainer-adviseur Kees van Eijden legt uit dat er voor veel ondernemingsraden nog veel te winnen valt. Maar om de zaken anders aan te pakken, moet je wel leren om anders, lees creatiever, te denken.

Communicatie met de Achterban

De communicatie met de achterban blijkt vaak de achilles-hiel van het ondernemingsraadswerk. Trainer-adviseur Caroline Geelen over een gedegen aanpak om de zwakke punten in kaart te brengen en de sterke punten uit te bouwen.

Modernisering Medezeggenschap

Onder de titel ‘Modernisering medezeggenschap’ helpen we organisaties bij het ontwerpen of herontwerpen van de medezeggenschap. Adviseur Hans van Teijlingen vertelt meer over onze werkwijze.

Oplossingsgericht werken

Eric Veening, trainer-adviseur, gaat kort in op een zeer bruikbaar onderdeel van oplossingsgericht werken: het zogenoemde schalen.

Macrotrajecten

Hennie Lenders, trainer-adviseur, heeft veel ervaring in het organiseren van macrotrajecten voor ondernemingsraden. Dit zijn trainingen waarbij vrijwel alle ondernemingsraden van een bedrijf of concern tegelijkertijd worden betrokken.